Ostatnia aktualizacja: 09.07.2016

2010-03-12

Uchwałą numer 12/2010 z tego dnia sekcja pod nazwą "Klub Petanque Leszczynko" została przyjęta jako licencjonowany klub do Polskiej Federacji Petanque. Sekcja petanque staje się najbardziej prężną sekcją działającą w ramach TKKF Leszczynko.

2010-05-30

Na placu dr Metziga w Lesznie, z okazji dni Miasta Leszna zostały zorganizowane pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna I Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w petanque - dublety, w ramach których uczstniczyło 29 drużyn.

2010-07

Z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem członkowie TKKF Leszczynko uczstniczyli w Międzynarodowym Turnieju Petanque - dublety w majscowości Szawle na Liwtie. Nasze drużyny zajęły 4, 6 i 7 miejsce.

2010-09-26

Pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna zorganizowane zostały kolejne zawody - I Otwarte Mistrzostwa Miasta Leszna w petanque - dublety. Uczstniczyło w nich 30 zespołów z całej Polski.


2010-10-10

Pod patronatem Starosty Leszczyńskiego przeprowadzone zostały Mistrzostwa Powiatu Leszczyńskiego w petanque.

2010-12

Zainicjowana zostaje pierwsza edycja zimowej ligi w petanque - prawdziwy hit - jedyna taka liga w Polsce. Dzięki pomocy i życzliwości kanclerza Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie, dr Janusza Sołtysiaka, zawody odbywają się na hali sportów hippicznych tej uczelni. W zawodach wystartowało 17 zespołów 3 osobowych.