Aktualności:


Ostatnia aktualizacja: 04.2017

O nas:

Ognisko Statutowe TKKF "LESZCZYNKO" w Lesznie prowadzi swą działalność od 1980 roku.

W roku 2015 obchodziliśmy 35-ty jubileusz swego istnienia. Od początku istnienia główny nacisk skierowany jest na upowszechnienie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych. Wszystko to sprzyja zaspokojeniu naturalnej dla człowieka potrzeby aktywności ruchowej, służącej podniesieniu sprawności i podtrzymaniu zdrowia. Organizujemy ogólnodostępne imprezy sportowo-rekreacyjne w postaci festynów, turniejów również o charakterze międzynarodowym (tenis ziemny), rozgrywek w koszykówce, piłce nożnej, piłce ręcznej, masowych biegów.

Od roku 1995 uczestniczyliśmy w Eurofestivalach organizowanych przez EFCS i jesteśmy członkami tej organizacji. Mamy bogate doświadczenie w organizacji imprez sportowych, ponieważ w Lesznie odbywają się duże imprezy krajowe i międzynarodowe, w których jesteśmy organizatorami. Posiadamy wystarczającą bazę sportową oraz noclegową. Ponadto Leszno jak i okolice posiadają wspaniałą bazę turystyczną ......


About us:

The T.K.K.F. "LESZCZYNKO" sports association in Leszno was established in 1980.

In 2015 we celebrated our 35th anniversary. Since the very beginning we have focused on popularising sport and recreation among children, teenagers, adults and old people. We want to satisfy the natural need for physical activity helping people to keep fit and stay healthy. We organize public sports and recreational events such as fairs, local and international (tennis) tournaments, competitions in basketball, football and handball, fitness runs.

Since 1995 we have taken part in Eurofestivals organized by EFCS as members of this organization. We have a lot of experience in organizing sports events because we are organizers of big national and international sports events in Leszno. We have the appropriate sports and accommodation facilities. What is more, Leszno and the region are an excellent tourist area ...

Um uns:

Der satzungsgemäße Verein TKKF "LESZCZYNKO“ Leszno SNA wurde 1980 gegründet.

Im Jahr 2015 feierte er den 35. Jahrestag seines Bestehens. Das Hauptaugenmerk wird auf die Verbreitung des Sports und der Erholung bei Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und älteren Menschen gelegt. Dadurch wird die Befriedigung des natürlichen menschlichen Triebs nach Bewegung begünstigt, die zu höherer Leistungsfähigkeit und besserer Gesundheit beiträgt. Wir organisieren allgemein zugängliche Sport- und Erholungsveranstaltungen, wie z.B. Feste, Turniere (auch international, z.B. Tennis), Basketball-, Fußball- und Handballspiele sowie Läufe.

Seit 1995 nehmen wir an den vom EFCS organisierten Eurofestivals teil und sind auch Mitglied dieser Organisation. Inzwischen verfügen wir über vielseitige Erfahrungen in der Organisation von Sportveranstaltungen, weil in Leszno sowohl Landeswettkämpfe als auch internationale Turniere stattfinden, die wir organisieren. Wir verfügen über eine ausreichende Anzahl von Sportanlagen und Übernachtungsmöglichkeiten. Außerdem besitzen Leszno und seine Umgebung wunderbare touristische Möglichkeiten ...